اطلاعیه 100 صنعت و معدن و تجارت

اطلاعیه 100 صنعت و معدن و تجارت

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=” style=”width:200″”]تاریخ اطلاعیه: 1396/04/12[/box]

با توجه به تعدد تخلفات شرکت آویژه سگال کمیته موضوع ماده (15) آیین نامه مواد(2)، (12) وتبصره ماده (87) قانون نظام صنفی در جلسه مورخ 10/4/96، مقرر نمود؛ فعالیت شرکت  برابر تبصره ذیل بند (ب) ماده (13) آیین نامه به حالت تعلیق درآید و درصورت اصلاح عملکرد و تطبیق خود با مقررات، مشروط به گذشت یک ماه، تعلیق خاتمه خواهد یافت.

بدیهی است این شرکت درمدت تعلیق، صرفاً باید به ایفای تعهدات قبلی اقدام نموده و حق ایجاد تعهدات جدید را نخواهد داشت .

اطلاعیه صنعت و معدن و تجارت

اطلاعیه 100 صنعت و معدن و تجارت

بقیه اطلاعیه ها را میتوانید از این بخش مشاهده کنید :

اطلاعیه های صنعت و معدن و تجارت

دیدگاه مشتریان

جزئیات مطلب

تاریخ انتشار:
۹۶,۰۹,۳۰
برچسب ها

مطالب مرتبط

ده توانایی که یک راهبر در بازاریابی شبکه ای باید داشته باشد

ده توانایی که یک راهبر در بازاریابی شبکه ای باید داشته باشد در این صنعت همه ...
ده توانایی که یک راهبر در بازاریابی شبکه ای باید داشته باشد
Rate this post

اطلاعیه 100 صنعت و معدن و تجارت

[box type="info" align="aligncenter" class="" width=" style="width:200""]تاریخ اطلاعیه: 1396/04/12[/box] با توجه به تعدد تخلفات شرکت آویژه سگال ...
اطلاعیه 100 صنعت و معدن و تجارت
Rate this post

اطلاعیه 97 صنعت و معدن و تجارت

[box type="info" align="aligncenter" class="" width=" style="width:200""]تاریخ اطلاعیه: 1396/02/13[/box] تعریف بازاریابی تک سطحی  به استناد ماده (1) آیین ...
اطلاعیه 97 صنعت و معدن و تجارت
Rate this post
اگر قصد حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای به فکرتان زده اینجا به دردتان میخورد حرفه ای شوید
+ +
Top