اطلاعیه 102 صنعت و معدن و تجارت

اطلاعیه 102 صنعت و معدن و تجارت

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=” style=”width:200″”]تاریخ اطلاعیه: 1396/03/6[/box]

کمیته موضوع ماده (15) آیین نامه مواد(2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی در جلسه مورخ 96/08/29  به دلیل عدم پرداخت تعهدات مربوط به بازاریابان در موعد مقرر توسط شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز با تذکر کتبی به آن شرکت موافقت نمود. 

 

اطلاعیه صنعت و معدن و تجارت

اطلاعیه 102 صنعت و معدن و تجارت

بقیه اطلاعیه ها را میتوانید از این بخش مشاهده کنید :

اطلاعیه های صنعت و معدن و تجارت

دیدگاه مشتریان

مطالب مرتبط

اطلاعیه 102 صنعت و معدن و تجارت

[box type="info" align="aligncenter" class="" width=" style="width:200""]تاریخ اطلاعیه: 1396/03/6[/box] کمیته موضوع ماده (15) آیین نامه مواد(2)، (12) ...
اطلاعیه 102 صنعت و معدن و تجارت
Rate this post
اگر قصد حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای به فکرتان زده اینجا به دردتان میخورد حرفه ای شوید
+ +
Top