انجام کار به صورت گروهی چه نتایجی را به دنبال دارد؟؟؟

انجام کار به صورت گروهی چه نتایجی را به دنبال دارد؟؟؟

کار گروهی چه اهمیتی دارد و از چه زمانی شروع  شده است؟؟؟

در طي ساليان تحصيل تاكنون بارها و بارها از والدين و اساتيد در مورد احترام به گذشتگان و تجربيات آنان چيزها شنيديم و آموختيم اما چرا در بكار بستن آن اينقدر دچار فراموشي مي شويم. با خود چنين انديشيدم كه در طي ساليان متمادي انسان موجودي كه در غارها سكني گزيده بود و ترس از تاريكي ، حمله حيوانات وحشي و درنده ، گرسنگي و …را داشت و چنين تجربه كرد كه با هم بودن و با هم زيستن مي تواند آلام او را تا اندازة زيادي تسكين دهد پس تصميم به انجام كارها بصورت گروهي و زندگي گروهي گرفت از شكار تا پناه گرفتن در دل غارهاي سرد و تاريك .

دوستان بارها و بارها تجربه كرديم زماني كه با يك جمع متناسب با حال و هواي اهداف و برنامه هايمان و موقعيت مان برخورد ميكنيم كه همه طرفين بدرستي درك دقيق و واضحي از يكديگر دارند مي توانند در رسيدن به اهداف با هم هم كلام و هم قدم شوند و چه بسا پيروزي ها و شگفتي ها ببار آمده است

ما نيز مصمم به انجام شيوه اي نو و بديع در كشورمان و تجارتي كه بيش از نيم قرن از شروع آن در جهان مي گذرد شده ايم و بر انجام آن بشكل صحيح و درست مشتاقيم و بسيار مايليم تا خيل عظيمي از هموطنان كه پا در چنين عرصه اي مي گذارند پيروز در اين ميدان باشند.

کار گروهی در نتورک

کار گروهی در نتورک

در صنعت Network Marketing يا همان بازاريابي شبكه اي بسياري از دوستان و همكاران بارها و بارها بر کار گروهی تاكيد فراواني داشته اند و اگر از بسياري از افراد موفق در اين صنعت علت موفقيتشان را جويا باشيد يكي از دلايل عمده را بطور حتم  کارگروهي  مي دانند.

شما همانطور كه به حرفه و تجارت جديد خود بطور جدي فكر ميكنيد مطمئنا مي توانيد بين اين كار و ساير كارهاي تيمي و يا ورزشهاي گروهي مانند فوتبال پلي بزنيد و آنها را با هم مقايسه كنيد.

اگر يك تيم فوتبال با تركيبي از ستارگان اين ورزش را گرد هم آوريد اما در نحوه چيدمان آن در زمين دقت نكنيد نمي توان نتيجه در خور شاني از آن انتظار داشت و اگر اين تيم با بازيكنان با اخلاق و با انگيزه و فهيم تشكيل شده باشد قطعا بدنبال حل موضوع بر خواهند آمد و در غير اين صورت در انتهاي بازي همگي در رختكن ورزشگاه بجان هم خواهند افتاد.

پس ما براي رسيدن به اهداف و برنامه هاي در نظر گرفته شده چه كنيم تا نتيجه اي بهتر بدست آوريم؟ آري گروهي كار كنيم .

آيا هر گروهي ميتواند موفق باشد؟ قطعا پاسخ منفي خواهد بود اگر گروه هدف مشخص و مدوني نداشته باشد و افراد ندانند كه براي چه دست به يك كار گروهي زده اند اعضاء هريك بدون داشتن هيچ هدفي از شروع بكار طفره خواهند رفت و در نهايت اين جمع حركت مثبتي نخواهد داشت.

حال اگر اعضاء حاضر در گروه هر يك نواي خود را براي حضور و ادامه كار در يك مجموعه بزنند و فقط به مصالح و نظريات خود فكر كنند و تمايل به رسيدن به هدف هاي جمعي نداشته باشند اين جمع نيز با نفاق و درگيري بدون هيچ نتيجه اي كارش به آخر خواهد رسيد.

يك گروه خوب و منسجم براي رسيدن به اهداف كوتاه و بلند مدت چه ميكند ؟ و وظيفه ما چيست ؟

1. در ابتداي كار مي بايست علايق ، خواسته ها و اهدافمان را بدرستي شناسايي كنيم.

2. اقدام به كشف و شناخت يك گروه ، دسته ، جمعيت موثر و همسو با برنامه هايمان باشيم.

3. در راستاي حركت بسوي آنچه كه مي خواهيم باشيم با گذشت زمان به كسب معلومات و جمع آوري تجربيات افراد خبره در مجموعه ها اقدام كنيم.

4. ايجاد ارتباط موثر و مستمر با كار ،مجموعه و همكاران يكي از اركان مهم براي بقاي خود ماست و در مواجهه با مشكلات اين جمع و گروه است كه ميتواند پشتوانه خوبي براي ما باشد.

5. زماني ميتوان پيروزي يك كار گروهي را تضمين كرد كه اعضاء با پشتكار و نگرش مثبت به آينده و شناخت مسائل درون گروهي و سازمان خويش به پيش روند.

6. از هرگونه خودسري ، پيش داوري و تك روي بپرهيزيد.

7. اين گروه تحت نظارت چند راهنما و يك رهبر قرار گيرند كه اين كادر مي بايست با يكديگر تفاهم و هم دلي كاملي داشته باشند.

8. اعضاء درك درستي از قرار گرفتن در مجموعه داشته باشند و به درستي متعهد به حضور دائم در اكثر قريب به اتفاق جلسات داشته باشند و بدانند كه اولين پيروز اين ميدان آنان و مجموعه شان خواهد بود.

9. اعضاء در پيروي از برنامه هاي اتخاذ شده كادر رهبري به هيچ وجهي عدول نكنند.

10. با اطمينان كامل ميتوان گفت در يك كار گروهي حساب شده توان هر فرد بشدت افزايش خواهد يافت و با صرف زمان و انرژي كمتر نتايج بهتري حاصل خواهد شد.

دیدگاه مشتریان

مطالب مرتبط

انجام کار به صورت گروهی چه نتایجی را به دنبال دارد؟؟؟

کار گروهی چه اهمیتی دارد و از چه زمانی شروع  شده است؟؟؟ در طي ساليان تحصيل ...
انجام کار به صورت گروهی چه نتایجی را به دنبال دارد؟؟؟
Rate this post
اگر قصد حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای به فکرتان زده اینجا به دردتان میخورد حرفه ای شوید
+ +
Top