آخرین مطالبآموزشینتورک مارکتینگ

تکنیک های دعوت (کتاب 90 روز)

برای آموزش بهتر متنهایی از کتاب 90 روز نخست بازاریابی شبکه ای رو براتون نوشتیم و قرار دادیم  نمونه متن دعوت تلفنی : الف– اشاره به ضیغ وقت : ببخشید الان وقت زیادی ندارم ولی زنگ زدم بگویم که … ب– تعریف یا تحسین در صورت لزوم : من همیشه شما/تو رو به عنوان آدمی …
این محتوا تنها برای اعضا در دسترس است.
در ادامه بخوانید   شرعی بودن بازاریابی شبکه ای نتورک مارکتینگ
برچسب ها
نمایش بیشتر

admin

برای کشتی بی حرکت، موج ها تصمیم میگیرند ... .

نوشته های مشابه

تصویر ثابت

بستن