جمله 10 : خواستن

جمله 10 : خواستن

جمله 10 : خواستن

جمله 10 : خواستن

دیدگاه مشتریان

  1. مهدی رضایی
    ۲۲:۳۴ مورخه ۱۷ اسفند ۹۳

    تفکر کردن نداشته ها خیلی در اقدام کردن برای رسیدن و مقاومت کردن و تغییرات در این راه موثره

  2. مهلا صادقی
    ۰۸:۲۰ مورخه ۱۱ دی ۹۳

    موفقیت ینی حرکت به سوی آن شخصیتی که میخواهیم باشیم. ینی در روند دست یابی به آرزوها بودن و عاشق این روند بودن…

مطالب مرتبط

اگر قصد حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای به فکرتان زده اینجا به دردتان میخورد حرفه ای شوید
+ +
Top