خودتان را باور كنيد!

خودتان را باور كنيد!

خودتان را باور كنيد.!

همه روانشناسان مي گويند كه ما بايد به خود ايمان بياوريم و اين كاملا منطقي است. اما قبل از انكه به خود ايمان بياوريد بايد حرفهاي خود را باور كنيم. معمار بزرگ انقلاب اسلامي هميشه تاكيد داشتند كه خودتان را باور كنيد . وقتي صحبت از قول و تعهد به ميان مي آيد بسياري از انسانهاي ضعيف و بي اراده مي شوند . مي گويند كه فلان كار را انجام خواهند داد ولي نمي دهند .

فقط تعهداتي را مي پذيرند كه از عهده آنها برمي آييد . اگر لازم است كمتر قول بدهيد و كمتر تعهد كنيد اما اگر چنين كرديد به تعهدات خود پايبند بمانيد . بتدريج قول شما، قانون شما خواهد شد و آن وقت است كه واقعا به خودتان ايمان خواهيد آورد .

خودتان را باور كنيد

خودتان را باور كنيد

آدمها از آواز خواندن در زير باران ترانه ها مي سازند اما در زندگي واقعي وقتي خيس مي شوند ، غر مي زنند . انسان امروز، ارزشي بي اندازه براي راحتي و آسايش خود قائل شده است! بخش اعظم استرس ها و نگراني هاي ما ناشي از همين اعتياد ما به آسايش و راحت طلبي است . راحتي بيش از اندازه ، كسالت به بار مي آورد . انباشتن مغز با اين بايدها و نبايدها به بي تحركي مغز مي انجامد . هر چه كمتر براي نوع زيستن و احساسات خود ، قانون وضع كنيد ، راحت تر مي توانيد در مقابل ، واكنش نشان دهيد و همه ما در زندگي با ناملايمات روبرو مي شويم ، مورد انتقاد قرار مي گيريم ، طرد مي شويم ، خسته و بي پول مي شويم .

وقتي روزهاي بعد از راه مي رسند آنها را به عنوان بخشي از فرايند زندگي بپذيريد . هر چه باشد زندگي ، تنوع هم مي خواهد ! نكته ديگر اينكه كارآيي شهامت غالبا بيشتر از هوش است و اين بعضي ها را آزار مي دهد . اين را به عنوان يك اصل بپذيريد / پاداشها هميشه نصيب كساني مي شوند كه يا شهرت خود را به مخاطره انداخته اند ، يا پول خود را و يا هر دو را . نتيجه :  شهامت ، به معني فقدان ترس نيست . شهامت ، عمل كردن عليرغم ترس است . كساني كه در زندگي هيچ كاري انجام نمي دهند درست به اندازه كساني كه دست به مخاطرات بزرگ مي زنند ، مي ترسند. تنها فرقش اين است كه گروه اول از چيزهاي كوچك و پيش پا افتاده مي ترسند .

حال كه قرار بر ترسيدن است چرا از چيزهاي بزرگ نترسيم ؟ . آيا فقط از آنهايي كه درس گرفته ايد كه تحسينتان كرده اند و دلسوزتان بوده اند ؟ و آيا درس نگرفته ايد از آناني كه طردتان كرده اند و رو در رويتان ايستاده اند ؟ اغوا كننده است كه انسان خود را در محاصره دوستان و همكاراني ببيند كه حرفهاي دلخواه او را مي زنند و تاييدش مي كنند . با اين ترتيب وقتي اوضاع به هم مي ريزد دست كم كساني هستند كه به او بگويند . تقصير تو نيست ! اما چه خوب است كساني هم باشند كه ما را به مبارزه بطلبند.

دیدگاه مشتریان

مطالب مرتبط

اگر قصد حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای به فکرتان زده اینجا به دردتان میخورد حرفه ای شوید
+ +
Top