سه سناریو؛ کدام یک بیشتر آزارت می دهد؟

سه سناریو؛ کدام یک بیشتر آزارت می دهد؟

 

سه سناریو ؛
کدام یک بیشتر آزارت می دهد؟

کدام یک بیشتر آزارت می دهد؟

کدام یک بیشتر آزارت می دهد؟

الف) حقوق دوستانت افزایش پیدا کند و حقوق تو ثابت بماند.

ب) حقوق دوستانت ثابت بماند، حقوق تو هم همینطور.

ج) میانگین حقوق دوستانت کاهش یابد، حقوق تو هم همینطور‌.

اگر پاسخت گزینه ی الف است، نگران نباش، کاملا نرمال است: تو هم یکی دیگر از قربانیان حسادت هستی.

این یک قصه ی روسی است؛
کشاورزی یک چراغ جادو پیدا می کند. لمسش می کند؛ از بین ابرها یک جن ظاهر می شود و وعده می دهد که یک آرزوی او را برآورده کند. کشاورز مدتی به آن فکر می کند. در نهایت می گوید《 همسایه ی من یک گاو دارد و من ندارم. دوست دارم گاوش بمیرد.》

ممکن است تو هم با آن کشاورز همذات پنداری کنی، هر قدر هم که مضحک به نظر برسد. این را بپذیر: مشابه چنین تفکری در مقطعی از زندگی حتما برایت پیش آمده. تصور کن حقوق همکارت افزایش پیدا کند و به تو فقط کارت هدیه بدهند. حسودی ات می شود. این مساله، زنجیره ای از رفتارهای غیرمنطقی را به همراه دارد؛ دیگر به او کمک نمی کنی، در برنامه هایش سنگ می اندازی، و حتی ممکن است لاستیک های پورشه اش را پنچر کنی. چه بسا زمانی که موقع اسکی پایش می شکند، مخفیانه شادی کنی.

از بین تمام احساسات، حسادت احمقانه ترینشان است.

چرا؟ چون تقریبا به آسانی می توان خاموشش کرد، بر خلاف خشم، ناراحتی، یا ترس.
بالزاک می نویسد《 حسادت احمقانه ترین عادت بد است، چون حتی یک مزیت هم ندارد.》به طور خلاصه، حسادت خالصانه ترین نوع خودستایی است. علاوه بر این، وقت تلف کردن محض است.”

هنر شفاف اندیشیدن
رولف دوبلی

دیدگاه مشتریان

مطالب مرتبط

سه سناریو؛ کدام یک بیشتر آزارت می دهد؟

  سه سناریو ؛ کدام یک بیشتر آزارت می دهد؟ [caption id="attachment_4366" align="alignnone" width="800"] کدام یک بیشتر آزارت ...
سه سناریو؛ کدام یک بیشتر آزارت می دهد؟
Rate this post
اگر قصد حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای به فکرتان زده اینجا به دردتان میخورد حرفه ای شوید
+ +
Top