عضوگيری بخاطر چيزی فراتر از بيزينس MLM

” عضوگيری بخاطر چيزی فراتر از بيزينس MLM

ای كاش روشی وجود داشت كه با استفاده از آن ميتوانستيد عضوگيری در MLM را به طرز باورنكردنی گسترش بدهيد و نيز بنحوی بر مردم تأثير بگذاريد تا در هر شرايطی دنباله رو شما باشند. آيا اين خواسته هر كسی در MLM نيست؟

چه online كار كنيد و چه offline در هر صورت، اين مقاله به شما ايده ای را ارائه ميدهد كه وقتی من آن را بكار بستم، بيزينس من به معنای واقعی كلمه، منفجر شد ( رشد كرد ) و باعث شد نرخ رشد شبكه ام برای سالها بطرز چشمگيری افزايش يابد. اما ببینیم که معنای ” عضوگيری بخاطر چيزی فراتر از بيزينس MLM ” چيست؟ قبل از اينكه به اين موضوع بپردازيم، بياييد در مورد چيزی صحبت كنيم كه در زندگی اكثر مردم وجود دارد و ما آنرا ” خلأ قدرت دهندهمی ناميم.

اكثر افراد در سراسر زندگيشان به كسی برنخورده اند تا به آنها بگويد كه ميتوانند واقعاً به موفقيت دست پيدا كنند و اينكه هر آنچه براي انجام كارهای بزرگ لازم است، پيشاپيش در درون خودشان وجود دارد و تازه بدتر اينكه تاكنون كسی وقت صرف نكرده تا به آنها نشان دهد كه چقدر دوست دارند به يكديگر كمك كنند و اينكه چطور ميتوانند اين كار را انجام دهند.

به همين دليل امروز، مردم تشنه كسی هستند كه به آنها كمك كند تا به چيزی فراتر از زندگی امروزشان برسند. آنها تا خرخره در بدهی و بدبختی فرو رفته اند، در چرخه ای از اشتباهات تكراری گير كرده اند كه ظاهراً تمامی ندارد. آنها بدنبال چيزی فراتر از زندگيهايشان هستند تا با آن بتوانند كاری برای زندگيشان انجام دهند. اينجا همان جايی است كه شما به همراه MLM سر می رسيد.

ما می آموزيم كه در عضوگيری، قبل از اينكه آنها به درخواست شما توجه كنند شما بايد قلبشان را حس كنيد. چيزی كه مردم می خواهند اين است كه احساس خوبی راجع به زندگی، آينده و كار كردن با شما داشته باشند. به همين دليل شما بايد ” بخاطر چيزی فراتر از بيزينس MLM، عضوگيری كنيد. ” آنها صرفاً به كار كردن با شما علاقه ای ندارند مگر اينكه شما با آنها كار كنيد تا بياموزند كه چگونه از هزارتوی روزمرگی و چرخه موش دوانی، خلاص شوند.

عضوگيری بخاطر چيزی فراتر از بيزينس MLM
عضوگيری بخاطر چيزی فراتر از بيزينس MLM

چگونه می توانيد اين كار را انجام دهيد؟ با تمركز. روی چيزی تمركز كنيد كه بازاريابی شبكه ای بجز يك بيزينس می تواند براي زندگی آنها به ارمغان بياورد. بايد رؤيايی بسيار بزرگتر از يك بيزينس را برای آنها زنده كنيد. مثلاً چه چيزی؟ يك تحول شگرف در نحوه زندگی، آنچنان قدرتمند تا باعث شود از چيزهايی كه آنها را تحريك می كند تا به زندگی نكبت بارشان ادامه دهند، دست بردارند. يا حتی چيزهايی ساده تر مثل اينكه اين كار: می تواند تفاوتی اساسی در افكارشان ايجاد كند.

می تواند هر اندازه كه بخواهند باعث رشد شخصيشان شود. می تواند احترام به خود را در آنها افزايش دهد. می تواند مزايای فراوانی از لحاظ مالی براي آنها داشته باشد. می تواند به آنها دانشی بياموزد تا آنها را در راه رسيدن به اشتياقشان كمك كند. می تواند به آنها بياموزد كه چگونه فرزندانشان را تربيت كنند تا شانس بيشتری براي زندگی بهتر داشته باشند.

می تواند دركشان را از هر آنچه در زندگيشان رخ مي دهد، تغيير دهد. و بسيار مهمتر اينكه: بخاطر رشد، بلوغ و پيشرفت در همه جنبه هاي زندگی، بالاخره به كسی تبديل می شوند كه هميشه آرزويش را داشتند. اين سؤالات را از آنها بپرسيد: ” اگر ياد می گرفتی كه رفتار بهتری با افراد داشته باشی، آيا كمكی در زندگيت می كرد؟ ”

” اگر فرد منظم تری بودی، آيا در زندگيت كمكی ميكرد؟ ” ” اگر ميتوانستي ارتباط بسيار قويتری با افراد برقرار كنی، چه تفاوتی در زندگيت ايجاد ميشد؟

“همينطور چند سؤال ديگر براي روشن كردن رؤيايشان: ” تصوّر كن كه ….(يكي از دستاوردهای كارتان را نام ببريد) را كسب ميكردی، چه احساسی داشتی؟ ”

” مردمی را تصوّر كن كه شيفته گفته های تو هستند و ميخواهند ببينند اين دفعه چگونه آنها را بيان ميكنی، چه احساسی خواهی داشت؟ ”

” تصوّر كن دوست عزيزی شديداً نيازمند توست و تو نيز همه آنچه او ميخواهد در اختيار داری، چه احساسی خواهی داشت؟ ”

” تصوّر كن ميدانستی كه مطلقاً هيچ چيزی نميتواند تو را در تصميمت برای موفقيت در يك زمينه، متوقف كند. اين چه كمكی به تو ميكرد؟ ”

اگر بي ريا، قابل اعتماد و واقعاً مشتاق باشيد كه زمانتان را صرف كنيد تا زندگی افراد را در مسير رؤياها و موفقيتشان قرار دهيد، آنگاه آنها در هر شرايطی از شما پيروی خواهند كرد. اكثر افراد بخاطر حساب بانكيشان عضوگيری می كنند.

آنها بر چيزی كه آن فرد ميتواند به حساب بانكيشان اضافه كند تمركز ميكنند و نه چيزی كه آنها ميتوانند به زندگی آن فرد بدهند. درست است که اين بيزينس را پول به حركت در می آورد اما از شما يك سؤال دارم: شما ترجيح ميدهيد كه در تعقيب پول باشيد يا اينكه آن را به سمت خود جذب كنيد؟ ( راز ميليونرهای MLM ) ميليونرهای MLM در اين بيزينس در تعقيب پول نيستند بلكه پول به سمتشان جذب مي شود.

بخاطر كمك كردن به ديگران. ( بله من هم ميدانم كه استثناهايی وجود دارد، اما منظورم يك قانون كلی است ) ياد بگيريد كه چگونه موفقيت را جذب كنيد بجاي اينكه در تعقيبش باشيد. در نهايت مفهوم ” عضوگيری بخاطر چيزی فراتر از بيزينس MLM ” عبارتست از اينكه: به مردم نشان دهيد كه بيزينس شما بخاطر منافع و نتايجی كه سوای بيزينس بودنش دارد، چگونه ميتواند به زندگی آنها معنای تازه ای ببخشد و در رفع نيازهايشان به آنها كمك كند. اگر منظور صحبتهای مرا گرفته باشيد، دستاورد شما چيزی بسيار فراتر از رؤياهايتان در MLM خواهد بود.

۲- Doug Firebaugh يكي از بزرگترين مربيان MLM در دنياست. بيش از يك ميليون نفر، هر ماه، مجله اينترنتي آموزشي او را مي خوانند. او در اين 7 سال اخير به مسافرت درسرتاسر دنيا بمنظور سخنراني و آموزش دربارة موفقيت پرداخته است.

۳- Recruiting

۴- منظور از كار كردن بصورت online اين است كه همة اعمال مربوط به بيزينس شما از طريق اينترنت باشد.

۵- Empowerment Void  منظور اين است كه امروزه كسي يافت نمیشود كه به انسانها قدرت بدهد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نصب اپلیکیشن VIP ودریافت 3,000 تومان اعتبار هدیهدانلود !
+ +