قانون پشتکار و مداومت

قانون پشتکار و مداومت

به راستي در اين دنيا ، هيچ چيز جاي پشتکار و مداومت را نمي گيرد . نه استعداد ، نه تحصيلات و نه هچ چيز ديگر ، زيرا جهان پر از انسانهاي با استعداد و تحصيلکرده يي است که به توانگري و کاميابي نرسيده اند . آنچه واقعا در رسيدن به توانگري و قوانين که تا به حال گفتم به درد مي خورد ،  پشتکار و مداومت است  و اين قانون که آخرين شماره از قوانين توانگريست ، از مهمترين قسمتها براي رسيدن به توانگري به شمار مي رود .

هرگاه احساس دلسردي به شما فشار مي آورد و احساس مي کنيد تلاشهايتان به ثمر نمي رسد ، اين عبارت را به خاطر آوريد که : « در اين دنيا هيچ چيز جاي پشتکار و مداومت را نمي گيرد . »  قانون پشتکار و مداومت يعني گرايش « مي توانم » به جاي گرايش « نمي توانم » . گرايش « نمي توانم » تضمين شکست انسان است . هر اندازه ظاهر امر مخالف به نظر مي آيد ،  در دلتان بگوييد : « مي توانم و پيروز مي شوم . » . براي تدوام پشتکار ،  بايد دلير و جسور و بي باک بود . به هنگام رويارويي با موانع تکرا کنيد « من دلسرد نيستم .

سر شار از پشتکار و مداومت به پيش مي روم . » وبارها بگوييد :در راه خروج نيستم ، در راه عروجم !هرگز تسليم شکست نشويد و به گرايش « مي توانم » بچسبيد ، اين گرايش قطعاً شما را به پيروزي و کاميابي مي رساند . و به تاکيد بگوييد : « تسليم شکست نمي شوم . در کمال ثبات و پايداري به پيش مي روم . آنقدر به استواريم ادامه مي دهم تا موهبت دلخواهم متجلي شود . » تنها چيزي که شما لازم داريد اندکي بزرگ انديشيدن است ، هرگاه با دلسردي و نوميدي به طرزي سازنده روبرو شويد خواهيد توانست موهبتي عظيم تر بستانيد واين موهبت عظيم تر،  آنقدر خرسندي خواهد آورد که همه ي دلسردي گذشته را خواهد شست .

قانون پشتکار و مداومت
قانون پشتکار و مداومت

مي گويند شکست ، پيش در آمد موفقيت يا پيروزي است و يا شايد بتوان گفت ، شکست همان موفقيت است که مي خواهد از راه بزرگتر زايده شود . اينجاست که پشتکار و مداومت به مدد انسان مي آيد تا ثمره يي ، عظيم تر بيافريند . وقتي انديشه توانگر را مي آموزيد و از اقتدار آن آگاه مي شويد ، نخست گرايشهاي ذهني خود را کنترل مي کنيد . هرگاه مراقب گرايشهاي ذهني خود باشيد ، چندان نيازي به پشتکار و مداومت بيروني نيز نخواهيد داشت . زيرا استغناء درون ، استغناء برون ، نيز خواهد آورد . اما بايد اين پشتکار و مداومت را براي آفرينش عالم غتي درون خود ، حفظ و حراست کنيد . هرگاه مطمئن بوديد که انديشه تان درست است وبه آن چسبيديد ، بي درنگ وارد تمهيدات دروني مي شويد ، حيطه ي غني باطن وقلمرو قدرتمند انديشه مي تواند اعمال بيروني را کنترل کند . هرگاه صاحب گرايش درست باشيد ، دنياي بيرون ثمرات و انسانها بايد به انطباق و همرنگي با آن در آيند . اين قانون ، کنش ذهن مي باشد .

هر گاه احساس شکست کرديد بگوييد : کاميابي ، تقدير الهي من است . از اين رو خدا کمکم مي کند و از او ياري و مدد مي خواهم . اگر مدام درباره ي شکست صحبت مي کنيد ، بگذاريد به شما بگوييم که در آسمان و زمين قدرتي نيست که بتواند به داد شما برسد و ياريتان کند . اما اگر مدام درباره ي توانگري و کاميابي صحبت مي کنيد ، باز هم بگذاريد به شما بگوييم که در آسمان و زمين قدرتي نيست که بتواند جلو توانگري و کاميابي شما را بگبرد . پشتکار و مداومت همراه با شادماني و رضايت خاطر ، بسيار سريع ثمره دلخواه را متجلي مي کند .

به هنگام رويارويي با شرايط دشوار ، از شيوه هاي نرم استفاده نکنيد . جسورانه بر آنها بتازيد . ابداً تسليم شکست نشويد و به تاکيد بگوييد که از آن تجربه ها ، برکت خواهيد يافت. حال ، در مواقع اضطراري ، گويي انسان به ناگاه نيرويي مضاعف مي يابد و به هنگام توان آزمايي ، گويي قدرتي که در وجودتان نهفته است مي خواهد بر خيزد و آزاد شود تا برايتان کار کند و شما را به کاميابي برساند اکنون بار ديگر قانون خلاقيت را بخوانيد و برنامه ها و نقشه هايي که براي کاميابي بيشتر در نظر داريد ، بنويسيد و منظم کنيد و وقت آن است که به تاکيد بگوييد :« اکنون زمان توفيق الهي من است . معجزه پس از معجزه مي آيد و شگفتيها از تجلي باز نمي مانند .

اکنون طرح الهي زندگيم پديدار مي شود . » اکنون وقت آن است که به تاکيد بگوييد :« من جزئي از همه ي نيکيها هستم ، و نيکي پيروز خواهد شد »

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نصب اپلیکیشن VIP ودریافت 3,000 تومان اعتبار هدیهدانلود !
+ +