رشد شخصینوشتار ها

قانون پشتکار و مداومت

قانون پشتکار و مداومت

به راستی در این دنیا ، هیچ چیز جای پشتکار و مداومت را نمی گیرد . نه استعداد ، نه تحصیلات و نه هچ چیز دیگر ، زیرا جهان پر از انسانهای با استعداد و تحصیلکرده یی است که به توانگری و کامیابی نرسیده اند . آنچه واقعا در رسیدن به توانگری و قوانین که تا به حال گفتم به درد می خورد ،  پشتکار و مداومت است  و این قانون که آخرین شماره از قوانین توانگریست ، از مهمترین قسمتها برای رسیدن به توانگری به شمار می رود .

هرگاه احساس دلسردی به شما فشار می آورد و احساس می کنید تلاشهایتان به ثمر نمی رسد ، این عبارت را به خاطر آورید که : « در این دنیا هیچ چیز جای پشتکار و مداومت را نمی گیرد . »  قانون پشتکار و مداومت یعنی گرایش « می توانم » به جای گرایش « نمی توانم » . گرایش « نمی توانم » تضمین شکست انسان است . هر اندازه ظاهر امر مخالف به نظر می آید ،  در دلتان بگویید : « می توانم و پیروز می شوم . » . برای تدوام پشتکار ،  باید دلیر و جسور و بی باک بود . به هنگام رویارویی با موانع تکرا کنید « من دلسرد نیستم .

سر شار از پشتکار و مداومت به پیش می روم . » وبارها بگویید :در راه خروج نیستم ، در راه عروجم !هرگز تسلیم شکست نشوید و به گرایش « می توانم » بچسبید ، این گرایش قطعاً شما را به پیروزی و کامیابی می رساند . و به تاکید بگویید : « تسلیم شکست نمی شوم . در کمال ثبات و پایداری به پیش می روم . آنقدر به استواریم ادامه می دهم تا موهبت دلخواهم متجلی شود . » تنها چیزی که شما لازم دارید اندکی بزرگ اندیشیدن است ، هرگاه با دلسردی و نومیدی به طرزی سازنده روبرو شوید خواهید توانست موهبتی عظیم تر بستانید واین موهبت عظیم تر،  آنقدر خرسندی خواهد آورد که همه ی دلسردی گذشته را خواهد شست .

قانون پشتکار و مداومت
قانون پشتکار و مداومت

می گویند شکست ، پیش در آمد موفقیت یا پیروزی است و یا شاید بتوان گفت ، شکست همان موفقیت است که می خواهد از راه بزرگتر زایده شود . اینجاست که پشتکار و مداومت به مدد انسان می آید تا ثمره یی ، عظیم تر بیافریند . وقتی اندیشه توانگر را می آموزید و از اقتدار آن آگاه می شوید ، نخست گرایشهای ذهنی خود را کنترل می کنید . هرگاه مراقب گرایشهای ذهنی خود باشید ، چندان نیازی به پشتکار و مداومت بیرونی نیز نخواهید داشت . زیرا استغناء درون ، استغناء برون ، نیز خواهد آورد . اما باید این پشتکار و مداومت را برای آفرینش عالم غتی درون خود ، حفظ و حراست کنید . هرگاه مطمئن بودید که اندیشه تان درست است وبه آن چسبیدید ، بی درنگ وارد تمهیدات درونی می شوید ، حیطه ی غنی باطن وقلمرو قدرتمند اندیشه می تواند اعمال بیرونی را کنترل کند . هرگاه صاحب گرایش درست باشید ، دنیای بیرون ثمرات و انسانها باید به انطباق و همرنگی با آن در آیند . این قانون ، کنش ذهن می باشد .

هر گاه احساس شکست کردید بگویید : کامیابی ، تقدیر الهی من است . از این رو خدا کمکم می کند و از او یاری و مدد می خواهم . اگر مدام درباره ی شکست صحبت می کنید ، بگذارید به شما بگوییم که در آسمان و زمین قدرتی نیست که بتواند به داد شما برسد و یاریتان کند . اما اگر مدام درباره ی توانگری و کامیابی صحبت می کنید ، باز هم بگذارید به شما بگوییم که در آسمان و زمین قدرتی نیست که بتواند جلو توانگری و کامیابی شما را بگبرد . پشتکار و مداومت همراه با شادمانی و رضایت خاطر ، بسیار سریع ثمره دلخواه را متجلی می کند .

به هنگام رویارویی با شرایط دشوار ، از شیوه های نرم استفاده نکنید . جسورانه بر آنها بتازید . ابداً تسلیم شکست نشوید و به تاکید بگویید که از آن تجربه ها ، برکت خواهید یافت. حال ، در مواقع اضطراری ، گویی انسان به ناگاه نیرویی مضاعف می یابد و به هنگام توان آزمایی ، گویی قدرتی که در وجودتان نهفته است می خواهد بر خیزد و آزاد شود تا برایتان کار کند و شما را به کامیابی برساند اکنون بار دیگر قانون خلاقیت را بخوانید و برنامه ها و نقشه هایی که برای کامیابی بیشتر در نظر دارید ، بنویسید و منظم کنید و وقت آن است که به تاکید بگویید :« اکنون زمان توفیق الهی من است . معجزه پس از معجزه می آید و شگفتیها از تجلی باز نمی مانند .

اکنون طرح الهی زندگیم پدیدار می شود . » اکنون وقت آن است که به تاکید بگویید :« من جزئی از همه ی نیکیها هستم ، و نیکی پیروز خواهد شد »

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *