کلیپ انگیزشی : تنها کلمه ای که جلوی موفقیت شما را می گیرد ؟

کلیپ انگیزشی : تنها کلمه ای که جلوی موفقیت شما را می گیرد ؟

اغلب ما در زندگی وانمود میکنیم که هیچ هدف ،آرزو و یا خواسته خاصی نداریم

هنگامیکه براسیتی در عمق وجودمان به واقع چیزهای زیادی می خواهیم.

ما خود را متوقف میکنیم و این کلمات را مانند اینکه در خلسه هستیم به کار میگیریم. مانند خواب گردی در زندگی مان و به این صورت راه هایی برای از بین بردن آرزوهایمان پیدا میکنیم.

 

کلیپ انگیزشی : تنها کلمه ای که جلوی موفقیت شما را می گیرد

کلیپ انگیزشی : تنها کلمه ای که جلوی موفقیت شما را می گیرد

 

کارهای زیادی هست که میخواهیم انجام دهیم. جاهای فراوانی هستند که مشتاقیم برویم و چیزهای زیادی که دوست داریم تجربه کنیم. | کلیپ انگیزشی : تنها کلمه ای که جلوی موفقیت شما را می گیرد ؟ |  و ما فقط با کلمه “اما” متوقف می شویم …

 

دیدگاه مشتریان

مطالب مرتبط

کلیپ انگیزشی : تنها کلمه ای که جلوی موفقیت شما را می گیرد ؟

اغلب ما در زندگی وانمود میکنیم که هیچ هدف ،آرزو و یا خواسته خاصی نداریم هنگامیکه ...
کلیپ انگیزشی : تنها کلمه ای که جلوی موفقیت شما را می گیرد ؟
Rate this post
اگر قصد حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای به فکرتان زده اینجا به دردتان میخورد حرفه ای شوید
+ +
Top