آموزشینتورک مارکتینگ

۶ اصل روی ریل ماندن-رندی گیج – اصل دوم

EVENTS (2 (گردهمایی ها) در این درس به دومین عاملی میپردازیم که لیدرهای سطح بالا برای ساختن یک سازمان بزرگ انجام میدهند. موفقترین آنها، همه این کارها را کامل انجام میدهند و این ویژگیها را دارند؛ از این روست که روی ریل هستند. همچنان که قبلاً گفتیم، این ۶ ویژگی درباره مفهومی است که آن …
این محتوا تنها برای اعضا در دسترس است.
در ادامه بخوانید   برنامه پایش بازاریابی شبکه ای
برچسب ها
نمایش بیشتر

admin

برای کشتی بی حرکت، موج ها تصمیم میگیرند ... .

نوشته های مشابه

تصویر ثابت

بستن