عکس و متن ۱ : ( برایان تریسی ) بهتر یا بدتر شدن ؟

عکس و متن 1 : ( برایان تریسی ) بهتر یا بدتر شدن ؟
عکس و متن ۱ : ( برایان تریسی ) بهتر یا بدتر شدن ؟

 

اگر در حال بهتر شدن نیستید ، پس در حال بدتر شدن هستید…

( برایان تریسی ) بهتر یا بدتر شدن ؟ : ۳ کلید ساده وجود دارد که عبارتند از:
۱) هر روز یک ساعت یا بیشتر در مورد حرفه خودتان مطالعه کنید تا خود را بروز نگه داشته و عملکرد ذهنتان را بهبود ببخشید. بیشتر بخوانید دربارهعکس و متن ۱ : ( برایان تریسی ) بهتر یا بدتر شدن ؟