رایحه درمانی چیست؟

رایحه درمانی چیست؟
رایحه درمانی چیست؟

آروماتوراپي يا رايحه درماني يعني استفاده از عطرها در درمان . در اين روش از روغن هاي گياهي خوشبو مانند گل سرخ ، ليمو ، سنبل ، يا نعنا براي درمان استفاده مي شود . اين عصاره ها را به صورت ماساژ روي سطح پوست يا در شستشو بیشتر بخوانید دربارهرایحه درمانی چیست؟

“آنتی اکسیدان ” و “رادیکال های آزاد” چیست؟

free radical

رادیکال های آزاد، مولکول هایی هستند که پوستۀ الکترونی ناقص دارند راديکال آزاد مي تواند به چربي هاي بدن حمله کند، غشاء سلولي را پاره کند و يا موادسمي را به بافت هاي دور خود انتشار دهد.

بیشتر بخوانید درباره“آنتی اکسیدان ” و “رادیکال های آزاد” چیست؟