اطلاعیه بازاریابی شبکه ای (صنعت و معدن)

اطلاعیه 101 صنعت و معدن و تجارت

کمیته نظارت در جلسه مورخ 96/4/14، با توجه به عناوین تخلفات شرکت راه سوم پارسیان (از جمله برگزاری جلسات فاقد مجوز درخارج…

اطلاعیه 100 صنعت و معدن و تجارت

با توجه به تعدد تخلفات شرکت آویژه سگال کمیته موضوع ماده (15) آیین نامه مواد(2)، (12) وتبصره ماده (87) قانون…

اطلاعیه 99 صنعت و معدن و تجارت

قابل توجه مدیران محترم شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازاریابان: هرگونه برگزاری همایش توسط بازاریابان یا سازماندهی و تشویق…

اطلاعیه 98 صنعت و معدن و تجارت

فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی   در اجرای…

اطلاعیه 97 صنعت و معدن و تجارت

تعریف بازاریابی تک سطحی  به استناد ماده (1) آیین نامه اجرایی  مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام…

مصاحبه با جناب آقای امانت قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان

مصاحبه با جناب آقای امانت قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان و رئیس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه های مجازی…

اطلاعیه 96 صنعت و معدن و تجارت

مدیران محترم شرکت‌های بازاریابی شبکه ای براساس بخشنامه شماره 60/42290 مورخ 96/2/11 دبیرخانه کمیته نظارت موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی…

اطلاعیه 95 صنعت و معدن و تجارت

موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی…

اطلاعیه 93 صنعت و معدن و تجارت

  مدیران و بازاریابان محترم شرکت ­های بازاریابی شبکه­ ای طبق بخشنامه شماره 245024/ 60مورخ 95/11/13 دبیرخانه کمیته نظارت استفاده…

اطلاعیه 92 صنعت و معدن و تجارت

اطلاعیه 92 صنعت و معدن و تجارت قابل توجه کلیه بازاریابان  مطابق بخشنامه شماره 226539/ 60 مورخ 95/10/20 براساس مفاد…
بستن