اطلاعیه بازاریابی شبکه ای (صنعت و معدن)

اطلاعیه 103 صنعت و معدن و تجارت

در راستای ایجاد ادله الکترونیکی به منظور تسریع و نظم بخشی به فرآیند رسیدگی به نارضایتی ها و حفظ حقوق…

اطلاعیه 102 صنعت و معدن و تجارت

کمیته موضوع ماده (15) آیین نامه مواد(2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی در جلسه مورخ 96/08/29  به…

اطلاعیه 101 صنعت و معدن و تجارت

کمیته نظارت در جلسه مورخ 96/4/14، با توجه به عناوین تخلفات شرکت راه سوم پارسیان (از جمله برگزاری جلسات فاقد مجوز درخارج…

اطلاعیه 100 صنعت و معدن و تجارت

با توجه به تعدد تخلفات شرکت آویژه سگال کمیته موضوع ماده (15) آیین نامه مواد(2)، (12) وتبصره ماده (87) قانون…

اطلاعیه 99 صنعت و معدن و تجارت

قابل توجه مدیران محترم شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازاریابان: هرگونه برگزاری همایش توسط بازاریابان یا سازماندهی و تشویق…

اطلاعیه 98 صنعت و معدن و تجارت

فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی   در اجرای…

اطلاعیه 97 صنعت و معدن و تجارت

تعریف بازاریابی تک سطحی  به استناد ماده (1) آیین نامه اجرایی  مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام…

مصاحبه با جناب آقای امانت قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان

مصاحبه با جناب آقای امانت قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان و رئیس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه های مجازی…

اطلاعیه 96 صنعت و معدن و تجارت

مدیران محترم شرکت‌های بازاریابی شبکه ای براساس بخشنامه شماره 60/42290 مورخ 96/2/11 دبیرخانه کمیته نظارت موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی…

اطلاعیه 95 صنعت و معدن و تجارت

موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی…