چرخه رشد و ریزش طبیعی مو

موهای بدن انسان دارای دوره‌های رشد و استراحت بوده و بعد از مدت معینی می‌ریزند. در چرخه رشد موها سه مرحله آناژن ، کاتاژن و تلوژن قابل تشخیص می‌باشد.

بیشتر بخوانید دربارهچرخه رشد و ریزش طبیعی مو