40 نکته مهم در پرزنت کار و محصول

۴۰ نکته مهم در پرزنت کار و محصول

تاریخ انتشار ۹۵/۰۷/۰۵ ساعت:۹:۳۷ ادامه مطلب

داستان فروش ماهرانه

تاریخ انتشار ۹۴/۰۲/۰۴ ساعت:۱۱:۱۲ ادامه مطلب

۵ عامل موثر برای تصمیم گیری در خرید 

تاریخ انتشار ۹۳/۱۰/۰۶ ساعت:۴:۴۰ ادامه مطلب
اگر قصد حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای به فکرتان زده اینجا به دردتان میخورد حرفه ای شوید
+ +
Top