تلفنی
davat2
تکنیک های دعوت (کتاب ۹۰ روز) برای آموزش بهتر متنهایی از کتاب ۹۰ روز نخست بازاریابی شبکه ای رو براتون نوشتیم و قرار دادیم  نمونه متن دعوت تلفنی : الف- اشاره به ضیغ وقت : ببخشید الان وقت زیادی ندارم ...
نصب اپلیکیشن VIP ودریافت 3,000 تومان اعتبار هدیهدانلود !
+ +