خود باوری
افزایش اعتماد به نفس
۵ راهنمایی برای افزایش اعتماد به نفس خود جرالدین آکینو بیش از ۲۰ سال تجربه در تمام زمینه های فروش مستقیم، از زمینه نماینده تا زمینه اجرایی شرکت ها دارد. او شهرت خود را با مربیگری و توسعه و پیشرفت ...
نصب اپلیکیشن VIP ودریافت 3,000 تومان اعتبار هدیهدانلود !
+ +