رهبری چیست
رهبری جان ماکسول
۲۶ راز نگفته رهبری از جان ماکسول : گزیده هایی از کتاب رهبری (Leadership) نوشته جان ماکسول رو انتخاب کردم که فکر می کنم خیلی به درد ما بخوره: رهبری جان ماکسول ۱- مدیران از تغییر عاجزند، رهبران قدرت تغییر دارند. برای ...
نصب اپلیکیشن VIP ودریافت 3,000 تومان اعتبار هدیهدانلود !
+ +