سرگذشت الی دریک
دکتر-الهام-دریک
پله پنجم : ميل واقعي به خواستن پله بعدي ، پله " خواستن ، توانستن است " ... در واقع ميل و رضايت و خواستن واقعي براي انجام دادن و موفق شدن هست ... اگر از لحاظ فكري و زباني ...
دکتر-الهام-دریک
پله چهارم : شجاعت پس از غرور ،‌پله شجاعت هست ... چطور بايد به پله شجاعت رفت ؟ پس از اينكه انرژي غرور رو ، در وجودتون احساس كردين كه در واقع غرور ، انرژي و ارتعاشات ملكولي را بالا ...
دکتر-الهام-دریک
پله سوم : غرور خب ... بعد از پله عصبانيت ، ميرسيم به پله غرور ... انرژي غرور از انرژي عصبانيت ، كمي بهتره ... البته خوب هم نيست ... حالا چطور ميشه از پله عصبانيت ، بيائيم پله غرور ...
Drake-eli2
زندگینامه دکتر الهام دریک بانوی ایرانی داستان زندگینامه دکتر الهام دریک بانوی ایرانی کمی طولانیه ولی خوندنش خالی از لطف نیست و در هر شرایطی که باشید انرژی خواهید گرفت من ۱۷ سال پیش از ایران رفتم امریکا . ما ...
دریافت 5,000 تومان اعتبار هدیه رایگان برای اعضا + هدایا دیگرمنم هستم !
+ +