سرگذشت الی دریک
دکتر-الهام-دریک
پله پنجم : میل واقعی به خواستن پله بعدی ، پله " خواستن ، توانستن است " ... در واقع میل و رضایت و خواستن واقعی برای انجام دادن و موفق شدن هست ... اگر از لحاظ فکری و زبانی ...
دکتر-الهام-دریک
پله چهارم : شجاعت پس از غرور ،‌پله شجاعت هست ... چطور باید به پله شجاعت رفت ؟ پس از اینکه انرژی غرور رو ، در وجودتون احساس کردین که در واقع غرور ، انرژی و ارتعاشات ملکولی را بالا ...
دکتر-الهام-دریک
پله سوم : غرور خب ... بعد از پله عصبانیت ، میرسیم به پله غرور ... انرژی غرور از انرژی عصبانیت ، کمی بهتره ... البته خوب هم نیست ... حالا چطور میشه از پله عصبانیت ، بیائیم پله غرور ...
Drake-eli2
زندگینامه دکتر الهام دریک بانوی ایرانی داستان زندگینامه دکتر الهام دریک بانوی ایرانی کمی طولانیه ولی خوندنش خالی از لطف نیست و در هر شرایطی که باشید انرژی خواهید گرفت من ۱۷ سال پیش از ایران رفتم امریکا . ما ...
نصب اپلیکیشن VIP ودریافت 3,000 تومان اعتبار هدیهدانلود !
+ +