سقوط در بازاریابی شبکه ای
پنج قانون سقوط در بازاریابی شبکه ای
پنج قانون سقوط   نج قانون سقوط در بازاریابی شبکه ای یک: قانون استروجن ۱۰/۹۰  در واقع فقط ۱۰ % از هر چیز خوب و مفید هست، ۹۰% از کتابها ،ویدئوها، کانالها، صفحات رسانه های اجتماعی هرز و آشغال هستند ...
نصب اپلیکیشن VIP ودریافت 3,000 تومان اعتبار هدیهدانلود !
+ +