قانون متکالف
قدرت شبکه با قانون متکالف
قدرت شبکه با قانون متکالف : رابرت متکالف یکی از مبدعان اترنت است. وی اخیرا شرکت فن آوری 3com corp را تاسیس کرده است.وی همچنین به دلیل تعریف قانون متکالف مشهور شده است. این قانون به صورت زیر نوشته می ...
نصب اپلیکیشن VIP ودریافت 3,000 تومان اعتبار هدیهدانلود !
+ +