مشتری
روان-شناسی-ترغیب-برای-خرید-کالا-در-بازاریابی-شبکه-ای
روان شناسی ترغیب برای خرید کالا در بازاریابی شبکه ای روان شناسی:مطمئناً در زندگی همه ما بارها به وجود آمده که نسبت به انجام کاری تمایل نداشته ایم، اما به سبب عوامل بیرونی و محیطی تصمیم به انجام آن کار ...
مشتریان
بدترین جملاتی که میتوانید به مشتری احتمالی خود بگویید... 5 جمله از بدترین جملاتی که می توانید به مشتری احتمالی خود بگوئید هر هفته در کنفرانس بزرگ تلفنی ما مردم از 35 تا 45 شرکت روی خط با ما از ...
اهمیت-مشتریان
اهمیت مشتری - چرا باید مشتریان خود حفظ کنیم؟ اهمیت مشتری - چرا باید مشتریان خود حفظ کنیم؟ برای نشان دادن اهمیت مشتری و ضرورت حفظ او، توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد: 1) هزینه جذب یک ...
فروشندگان حرفه ای چگونه فروش را شروع می کنند؟ (2)
خیلی ها سوال می پرسند که چطور بفروشیم !؟ به چه کسی بفروشیم ؟ فروشندگان حرفه ای چگونه فروش را شروع می کنند؟ با چه تکنیکی باید این کار را انجام دهیم ؟ چطور این فرآیند را آموزش دهیم !؟ ...
نصب اپلیکیشن VIP ودریافت 3,000 تومان اعتبار هدیهدانلود !
+ +