ted
سخنرانی تد : 8 دلیل موفقیت افراد
سخنرانی تد : 8 دلیل موفقیت افراد   سخنرانی تد : 8 دلیل موفقیت افراد : در این ویدیو Richard St.John نتایج 7 سال تحقیق خود در مورد دلایل موفقیت را در اختیار ما قرار داده . او طی این ...
دریافت 5,000 تومان اعتبار هدیه رایگان برای اعضا + هدایا دیگرمنم هستم !
+ +